Služby knihovny

 

  •     Půjčování knih a časopisů, včetně naučné literatury pro dospělé i pro děti
  •     Přístup na internet – zdarma
  •     Skenování, kopírování a tisk dokumentů vlastních i materiálů z knihovny
  •     Meziknihovní výpůjční služba
  •     Rezervace knih osobně, telefonicky, e-mailem
  •     Půjčování knih z výměnného fondu
  •     Studování materiálů v prostorách knihovny
  •     Zapojení se do soutěží – dle zájmu dětí