O knihovně

 

Obecní knihovna se nachází v přízemí domu zahrádkářů. V současné době knihovna disponuje s 1200 svazky knih pro dospělé a 400 svazky knih pro děti. Čtenáři mají možnost výpůjčky z knihovního fondu, který obsahuje:

  • domácí i zahraniční beletrii
  • dětskou literaturu včetně naučné literatury
  • sci-fi a fantasy
  • hobby publikace
  • detektivky
  • slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu

Pravidelně dvakrát do roka se provádí cirkulace knih z Přerovské městské knihovny (v měsíci dubnu a říjnu) v počtu 400 knih všech žánrů.